fbpx
Soja giver ikke kræft

Soja giver ikke kræft

(Tryk på den fede skrift for referencer)

En sejlivet myte
Jeg får ofte spørgsmålet til mine foredrag:

“Er det ikke farligt at spise soja? Det er da kræftfremkaldende?” 

Nej. Soja fremkalder ikke kræft. Det er en myte, som det amerikanske institut for kræftforskning (AICR) nu prøver at aflive med en ny udmelding i februar 2019. Myten stammer fra misforståelsen af forskellen mellem planteøstrogener og naturligt østrogen, som menneskekroppen selv producere eller vi får fra kød, æg eller mejeriprodukter. Man er bange for at få for meget østrogen, da det kan øge risikoen for brystkræft ved at stimulere kræftcellernes vækst. 

Planteøstrogen og østrogen har samme kemiske opbygning og ligner hinanden i struktur. Samtidig har Muse- og rotteforsøg vist, at planteøstrogenerne kan ophobe sig i kroppen, hvilket potentielt set kan øge risikoen for kræft. Det har skabt en vis frygt for sojabaserede fødevarer. Også blandt sundhedsprofessionelle. Én af mine familiemedlemmer har fået konstateret brystkræft og hendes kræftlæge frarådede hende at spise soja på grund af planteøstrogener. Derimod blev hun opfordret til at spise meget ost og æg, fordi hun ikke skulle tabe sig. Hun skulle dermed spise fødevarer med et naturligt indhold af østrogen i stedet for. Denne anbefaling er desværre ikke støttet af forskningen. 

Heldigvis viser det sig, at vi er mennesker og ikke rotter eller mus. Menneskestudier viser derimod, at planteøstrogener hverken fremmer brystkræft eller prostatakræft, som kan være hormonfølsomme kræfttyper. 

Faktisk udmelder AICR, at forskningen peger på, at sojabaserede fødevarer kan være gavnlige for at undgå kræft, men også sikre en bedre overlevelse, hvis man allerede har fået en kræftdiagnose af enten bryst- eller prostatakræft. 

Lad mig vise dig den forskning, som danner grundlaget for AICR’s positive udmelding om soja. 

Sojaspisere har lavere kræftrisiko
Blandt de amerikanske Syvende Dags Adventister ser det ud til, at både de veganske mænd og kvinder har den laveste risiko for at udvikle prostata- og brystkræft sammenlignet med de altspisende adventister. Samtidig spiser de også de største mængder af sojabaserede fødevarer. I gennemsnit får de 200 gram om dagen af sojabønner, sojadrik, tofu eller tempeh. De altspisende får omkring 80 gram om dagen. 

Samme mønster ses for kvinder i Asien, hvor man har 4 til 7 gange færre tilfælde af brystkræft sammenlignet med kvinder i Nordamerika. Man ved, at denne beskyttelse mod brystkræft ikke skyldes genetik på grund af migrationsstudier. Når asiatiske kvinder har boet i Nordamerika i mere end 10 år, stiger deres risiko for brystkræft med 80 procent!

Kan det skyldes, at man i Asien spiser større mængder af soja? Ja muligvis og særligt, hvis man spiser fra barndommen af. Det kan beskytte mod brystkræft med op mod 60 procent, hvis man spiser soja fra teenageårene. Forsøgspersonernes opvækstsland havde derimod ingen betydning. Sojaspisere ser altså ud til at have en lavere risiko for at udvikle bryst- og prostatakræft, selvom deres indtag af planteøstrogener er højt. 

Prostatakræft og soja
Prostatakræft kan blive stimuleret af kønshormoner cirkulerende i blodet, men planteøstrogener ser ud til at have en anden effekt. Det kan få nogen typer af prostatakræftceller til at begå selvmord og derved bremse udviklingen. Denne effekt ses kun hos hele sojafødevarer. Ikke kosttilskud med isolerede planteøstrogener. Man har brug for hele fødevaren. Flere kliniske studier har vist, at kapsler med isolerede planteøstrogener ikke har en effekt på prostatakræft. Hvad sker der så, hvis man ser på dem, der spiser hele sojabaserede fødevarer?

I blandt Syvende Dags Adventisterne i Nordamerika havde mænd, der byttede mælk ud med sojadrik, 70 procent lavere risiko for at udvikle prostatakræft. Faktisk ser sojadrik ud til at kunne bremse kræftvæksten hos nogen mænd med tilbagevendende prostatakræft. En gruppe mænd med tilbagevendende prostatakræft skulle drikke 3 glas sojadrik om dagen og for nogle af mændene viste det positive resultater. Det samme fandt et andet studie, hvor mændene enten skulle spise brød med eller uden soja fire gange om dagen. Ved at spise sojabrødet reducerede mændende markører for prostatakræft i blodet med 12,7 procent. Til sammenligning steg disse markører med 40 procent for mændende, der spiste brødet uden soja. 

For at slå en krølle på mænd og risikoen for prostatakræft ved at spise soja, så blev der i 2009 lavet en stor analyse af forskellige studier af sammenlagt mere end 87.000 mænd. Her fandt forskerne, at de mest sojaspisende mænd havde 31 procent lavere risiko for prostatakræft. Myten om, at soja kan forårsage prostatakræft blev skudt i sænk. Men hvad med brystkræft og soja?

Brystkræft og soja
Soja ser ud til at reducere risikoen for brystkræft. Der har været små studier fra Kina med få hundrede kvinder, som viste at et højere indtag af sojabaserede fødevare reducerede brystkræft med 36 og 75 procent. Desværre kan disse studier ikke give et klart svar på, om soja kan beskytte imod brystkræft. Der skal større studier til. 

Heldigvis udkom der tre studier, med sammenlagt næsten 20.000 forsøgspersoner fra Asien og Nordamerika i 2009, 2011 og 2013. Her fandt forskerne, at risikoen for at udvikle brystkræft var mindre hos kvinder, der spiste mest soja. Samtidig havde de også en markant bedre overlevelse og reduceret risiko for at udvikle brystkræft igen, efter at være blevet erklæret rask. 

For kvinder, der var i anti-hormonbehandling for brystkræft, havde de helt op til 60 procent reduceret risiko for, at deres brystkræft blussede op igen. Planteøstrogenerne så ikke ud til at gå ind og påvirke kræftbehandlingen. 

Gener, brystkræft og soja
Omkring 5 til 10 procent af brystkræfttilfælde skyldes mutationer i forskellige gener. Den væsentligste mutation er i BRCA-generne. Disse gener fungerer som en kræftbremse og kan hindre kræftceller i at vokse. Mutationer i generne kan øge risikoen for brystkræft, da generne derved er inaktive og ikke virker. Kvinder, med mutation i BRCA-generne, har 97 procent øget risiko for at udvikle brystkræft ved at
spise meget kød. Derimod har de 61 procent lavere risiko, hvis de spiser meget soja. Selvom kvinder er genetisk disponeret for brystkræft, så kan soja have en positiv effekt. I laboratorieforsøg har forskerne fundet ud af, at planteøstrogener fra soja kan tænde for BRCA-generne, så de kan bremse brystkræftceller i at vokse. Dette viser, at livsstil kan ændre genernes udtryk og derfor muligvis betyder mere, end de gener man har. 

Med disse studier ses der ingen grund til at advare kvinder med brystkræft mod sojabaserede fødevarer. Måske bør vi nærmere opfordre kvinder med brystkræft til at indlemme planteøstrogener i sin kost?

Planteøstrogener hæmmer kræft
Planteøstrogener virker anderledes end naturlig østrogen dannet i menneskekroppen eller fra et indtag af kød, mejeriprodukter eller æg. I stedet for at stimulere kræftcellers vækst, så hæmmer de væksten. Nu ved vi, at planteøstrogenerne kan dette ved både at blokere naturligt østrogen og ved at ændre generne i kræftcellerne. 

Alle celler har receptorer på deres cellevæg, der fungerer som cellens sanser. Når vi spiser, optager vi forskellige næringsstoffer og disse kan påvirke miljøet omkring kroppens celler. Nogen kan binde sig til specifikke receptorer, der overleverer en besked til cellen. På brystkræftceller sidder der to forskellige receptorer, som enten virker stimulerende eller hæmmende på brystkræftceller. Alfa-receptorer stimulerer og beta-receptorer hæmmer væksten. Årsagen til, at sojaprodukter ser ud til at kunne reducere risikoen for kræft, er fordi det binder sig til beta-receptorerne. De giver altså brystkræftcellerne et signal om ikke at vokse. Illustration neden for viser, hvorfor soja kan være gavnligt for kvinder med brystkræft. De skaber et kræfthæmmende signal i cellerne gennem stimulering af beta-receptorerne.  

 

Den store konklusion
Hvis du er nået hele vejen frem til konklusionen, så er du, ligesom det amerikanske institut for kræftforskning, ikke længere i tvivl. Soja giver ikke kræft. Det giver derimod en nedsat risiko for prostata- og brystkræft samt en bedre overlevelse efter en kræftdiagnose. Årsagen er, at planteøstrogenerne i soja kan bremse den kræftstimulerende virkning af naturligt østrogen. Samtidig kan de hæmme væksten af kræftceller, hvilket muligvis sker ved, at de slukker eller tænder for gener, der er involveret i udviklingen af kræft. 

Mit svar til mine foredrag og dette blogindlæg er: “Spis soja. Det er sundt.”

Luk menu